• Khi nhận hàng nếu phát hiện thấy hàng hoá có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho bên A.
  • Bên B có quyền đổi hoặc trả lại cho bên A những chai rượu không đảm bảo chất lượng (không phải do lỗi của bên B), và Bên A đồng ý đổi hàng với điều kiện hàng không ướp lạnh, không làm bẩn, rách tem, nhãn.